Modeller

Yngling

Modeller av statyer:

Yngling

Crokus, 36,5 cm

Nike, 19 cm

Såningsmannen

Flickan knyter sitt hår

Kvinna med spegel

Diana och hinden

CrokusNike, 19 cmSåningsmannenFlickan knyter sitt hårKvinna med spegelDiana och hinden