Utställningar

1904 "De fries", Stockholm

1909 Konstnärsförbundet, Stockholm

1918 Nordiska konstutställningen, Köpenhamn

1921 Liljevalchs konsthall, Stockholm

1926 Biennalen i Venedig

1927 Wien

1931 Zürich

1936 Reykjavik

1935 Köpenhamn
(Källa: Svenskt Konstnärslexikon V, 1967)

Tore Strindberg färdigställer Axel Strindbergs huvud