Crokus, Stadshuset, Stockholm

Stadshuset i Stoclholm 1925.

Det finns två Crokus vis Stockholms stadshus. En står utanför och en står inomhus.

Text på sockeln:

Till flickan

Hur kort är icke vårens tid,
en crocus-blommas saga lik
på dröm och längtan rik.
Ack, snart den följs av sommars id
och vårens blomster vissna bort
Din första ungdomstid är kort.

Tore Strindberg

Cokus, Stadshuset, Stockholm,Tore StrindbergCokus, Stadshuset, Stockholm,Tore StrindbergCokus, Stadshuset, Stockholm,Tore StrindbergCokus, Stadshuset, Stockholm,Tore StrindbergCokus, Stadshuset, Stockholm,Tore StrindbergCokus, Stadshuset, Stockholm,Tore Strindberg