Bror Jonzon

Bror Jonzon av Tore Strindberg

Folkskoleinspektören Bror Jonzon förärades porträttet som 60-årsgåva1946, både SvD och DN visade bronsverket med foto. 1961 skänktes det till Gästrike-Hälsinge studentnation i Uppsala.

Foto: Gert Gustavsson, Knivsta

Bror Jonzon av Tore Strindberg